Adatvédelmi nyilatkozat
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő: a Gold Bolt Kft. 6724.Szeged, Vértói út 7. sz., adószám: 11391753-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-004061, Szegedi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.cseppvendeglo.hu

Ügyfeleink személyes adatait a megrendelések teljesítése, valamint minőségbiztosítás céljából kezeljük. Az adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük.

Jogorvoslat

Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15.§).

Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17.§),

joga van személyes adatainak törlését kérni (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17.§ (2) bek.).

Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.).

Joga van az Önre vonatkozó személyes adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk).

Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21.§).

Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

Jogavan a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy Ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk).

A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, amiről tájékoztatni fogjuk Ügyfeleinket.

 

 

S z e g e d, 2020. november 10.

 

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk, !

Offline mód
Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!